Hur möter du trycket från en omvärld i ständig förändring?
Hur kan värderingar styra dig i ditt ledarskap och organisationen mot bättre resultat genom förändringsledning?
Din inre kompass är ditt viktigaste verktyg och det här är utbildningen som visar vägen.

Hållbar förändringsledning är ett program som bidrar till utveckling av en önskad kultur och ett önskat arbetssätt. En kultur som är i samklang med uttryckta värderingar i organisationen och med en respekt för de mänskliga värdena. Ledarskapet har en central roll för påverkan av organisationens kultur.

En företagskultur kan vara förändringspositiv, nämligen att vi förutser och agerar på behov av förändringar i tid. Eller den kan vara reaktiv, vi reagerar på förändringsbehoven när de väl har uppstått. I värsta fall kan kulturen vara inaktiv. Vi väljer att varken agera eller reagera på förändringsbehoven.

Målgrupp

Ledare med eller utan chefskap. Ledningsgrupper och team. Du blir bättre på att » förstå förändringsprocesser och yttre påverkan ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv

  • värdera situationer och fatta välgrundade beslut sprunget ur dina värderingar
  • vara autentiskt och närvarande i ditt ledarskap
  • kommunicera tydligt
  • förstå ledarskapets kulturpåverkan i en organisation
  • kartlägga och påverka kulturen i din organisation
  • utöva förändringsledarskap baserat på tillit

De företag med en kultur där de humanistiska värdena finns representerade har ledare och team som välkomnar förändringar. Där finns ledare som inspirerar team till att självständigt organisera sitt arbete och reglera de spänningar som uppstår in samarbetet. Det innebär inte bara en hållbar kultur, det är företag som blir framtidens vinnare.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 3+3 dagar och genomförs i internatform Boken ”Den Inre Kompassens Makt”, samt ett kartläggningsverktyg för kultur och arbetssätt, ingår som utbildningsmaterial. Du kommer även jobba i lärpar och ha hemuppgifter. Mellan varje block ingår ett coachningssamtal via telefon.

Så här anmäler du dig!

Du kan boka dig genom att skicka ett mail eller kontakta oss på telefon. Morgan Borg Morgan.borg@journey.se 070 657 87 30

Passar dig som

Ledare med eller utan chefskap.

Ledningsgrupper och team.

Kurslängd

3 + 3 dagar

Bokningsstatus

Finns platser kvar

Pris

Utbildning: 46 500 kr

Logi och kost tillkommer

Pris exkl. moms

VI HAR ALLTID FLERA SAMTIDIGA KURSSTARTER.