Under kursen får man möjlighet att stegvis bygga upp sin förståelse för hur och ibland varför man reagerar i samband med förändring, vilket jag tycker är grunden till att förstå hur andra reagerar i förändring.
I den här utbildningen jobbade vi mycket med oss som individer, vad vi bär med oss och vad vi står för när det gäller värderingar och människosyn. Genom att medvetandegöra dina värderingar och arbeta med dessa blir du en bättre ledare – en ledare som är grundad i sina värderingar och är öppen med vad han/hon står för. Transparenta ledare skapar trygghet och är en ledare som människor vill följa.
Jag rekommenderar den här ledarskapsutbildningen eftersom den ser till hela människan. Dessutom får deltagarna stöd i att utveckla verktyg som behövs i en värld som är i ständig förändring.

Deltagare