Torbjörn Bengtsson, projektchef Gävle Energi AB

Jag har fått många insikter. Att vara här och nu, våga vara mig själv. Samtidigt ser jag områden som är lite ”vita”. Det vill säga jag måste utforska mig själv mer. ”Hållbar förändringsledning är modernt, är bra. Ger en trygghet. Hela kursen är ett verktyg för samtida utveckling”.

Ulrika Domellöf Matsson, Naturvårdverket

Många insikter och mycket bra och effektiva metoder och verktyg som jag kommer att kunna ha med mig i mitt fortsatt arbete. ”att ta fram den inre kompassen, nya tankesätt som kan leda till nya arbetssätt”.

Deltagare

Kursen var fullspäckad med värdefulla övningar, möten, reflektioner och tankeställare. Den kom i rätt tid för mig och hjälpte mig att sortera och sålla mina värderingar.

Deltagare

Under kursen får man möjlighet att stegvis bygga upp sin förståelse för hur och ibland varför man reagerar i samband med förändring, vilket jag tycker är grunden till att förstå hur andra reagerar i förändring. I den här utbildningen jobbade vi mycket med oss som individer, vad vi bär med oss och vad vi står… Read More

Deltagare

Tror detta är en del av framtidens ledarskapsprogram!Morgondagens framgångsrika ledare och organisationer måste få en ökad förståelse för ledarskapets kulturpåverkan i organisationen och hur man utför förändringsledarskap baserat på tillit och transparens. Att ha fått insikt om min egna inre kompassen har gett mig verktyg till att bli en ännu bättre ledare. Att lära om… Read More

Deltagare

Suverän, rekommenderar den varmt till alla runt mig! Mycket erfarenhet och professionalitet hos kursledarna var mycket bra och kändes tryggt när man öppnar sig och blottar sig för andra på en mycket personlig nivå. bra feedback övningar i materialet. Känns som jag verkligen lärt mig något som jag kan ta vidare med mig i livet.… Read More