Letar du efter en dynamisk och inspirerande talare?

Morgan Borg och Lasse Gustavson är båda fantastiska talare som skapar inspiration och ökad förståelse kring ledarskapet och om vad som skapar en vinnade kultur som gör att ni ökar er konkurrenskraft.


Ditt evenemang är unikt. Låt oss göra en presentation om företagskultur och ledarskap skräddarsydd utifrån dina behov och med din publik i åtanke.

Konkreta resultat…

 • Stärka företagskulturen
 • Gå från idé till resultat
 • Samsyn på mål, process och strategi
 • Gå från intention till genomför plan

Morgan Borg

Morgan Borg web

Morgan Borg, M. Sc. författare, talare och förändringsledare, är sedan många år anlitad som förändringsledare inom både svenska och internationella företag. Målet med hans arbete har i många fall varit att etablera en ny kultur i företaget. En kultur som hjälper människor att omfamna förändringen och därmed snabbare bygga värde i sig själva och i den verksamhet de lever i.

Morgan Borg har mångårig erfarenhet av förändringsarbeten från våra stora svenska och internationella företag, som exempelvis Volvo Car Corporation, Pfizer Health AB, Michelin och Electrolux. Han arbetar även internationellt med coaching av ledningsteam och individer i bland annat Kina, England och Tyskland.

Hans första bok ”Den inre kompassens makt. En förändringsfilosofi” har blivit en stor framgång och inom kort kommer hans nästa bok ut med titeln ”Den kollektiva hjärnans kraft”. Under sina presentationer delar han med sig av de framgångsfaktorer han har identifierat för att lyckas med förändringar och uppnå synergi i samarbetet.

Morgans erfarenhet och övertygelse är att vi behöver utgå från ledarnas egna värderingar om vi vill ha en hållbar kultur. För när vi fattar våra beslut så gör vi det utifrån våra personliga värderingar. Det är det som avgör vad vi anser är rätt eller fel, möjligt eller inte möjligt. De företag som förstår inverkan och betydelsen av att värna om de mänskliga aspekterna i arbetet, de är morgondagens vinnare. För det är där de duktiga medarbetarna vill vara, det är där viljan till snabba förändringar sker. Det är där företag blomstrar, för medarbetarna tillåts där att utvecklas och blomstra tillsammans med företaget. “Om vi inte utvecklas står vi stilla”. Vi behöver realisera en kultur där den verkliga kulturen stämmer överens med den önskade kulturen. En kultur som har de mänskliga värdena som förtecken.

Lasse Gustavson

Lasse Gustavsson Web

Som coach, föreläsare och utbildare, vill Lasse skapa en inre upplevelse hos sina deltagare.

Det är där sann utveckling börjar.

Människan är en unik skapelse, samt en betydelsefull medskapare i sitt egna och andras liv.

Även om det inte alltid känns så..

Med sina utbildningar vill han inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för ditt och ert medskapande.

Pedagogiskt använder han sig av teorier och modeller, de skapar struktur och förståelse. Men det är de levande exemplen som generar beröring, igenkännande och tilltro.

Lasses intention är att väcka hopp, kraft och lust till  personlig utveckling för den enskilde och hållbar ledar- och grupputveckling för organisationen.

Eftersom vi alla är begåvade, med ej utrustade med manual, så är livet på sätt och vis en upptäcktsfärd. Det finns en inre kompass, men det är alla dina val, omedvetna eller medvetna, som ritsar livskartans stigar.

Föreläsning och presentations upplägg

 • Keynote 45-60 minuters inspirationsföreläsning för medelstora till stora grupper.
 • Workshop 90 minuter till 4 timmar workshop interaktivt med övningar och olika verktyg
 • Online/Webinar professionellt producerat med innehåll anpassat till en given målgrupp
 • On-Site training Idealiskt för ledningsgrupper och team som vill växa och skapa en plattform för fortsatt utveckling

Vanliga teman

 • Närvarande ledarskap
 • Stärkande kultur
 • Digital Kultur
 • Det nya ledarskapet
 • Häpna Hissna Le
 • Exceptionellt bemötande
 • Dina tankar – Dina möjligheter
 • Hållbart samarbete, om värden, etik samt glädjen i att lyckas tillsammans.
 • Utforskande Kommunikation och Stödjande Laganda.
 • Perspektiv till vardagens problem, ger kraft och inspiration.
 • Mental träning, Mindfulness och Stressreglering.
 • Personligt ledarskap, ditt ansvar och dina möjligheter.
 • Kreativitet, en 7 stegsmodell om medvetet nyskapande.
 • Andlighet, storheten i att vara medmänniska.