Anställda behöver idag interagera mer med kunderna och ”sätta sig i kundens skor”. De behöver ständigt vara ”på tå” för kundens behov. Det innebär ett paradigmskifte för vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Digitala företag är så mycket mer än sina digitala produkter, serviceåtagande och kundrelationer. Det är människornas beteende och kommunikation som är en del av kundens upplevelse av företaget. Det är lätt för kunden att jämföra priser, kundbemötande etc på nätet, kulturen blir en avgörande faktor för kundens beslut av leverantör.

En digital kultur innebär mer frihet till de som arbetar längre ut i organisationen. De behöver få ett ökat personligt ansvar, med det följer befogenheter att fatta beslut och handla mer efter eget huvud. Det för med sig mindre av kontroll och direktstyrning. Organisationen behöver därför ”fostras” till en ny kultur som premierar mod och ansvar samt uppmuntrar människor att våga pröva nya vägar. Inte minst ledningarna våra företag har ett stort eget utvecklingsarbete att göra för att få en digital kultur på plats.

Den digitala transformationen ställer gamla föreställningar på sin spets. Det blir omöjligt att behålla gamla hierarkier som tidigare. Det behöver naturligtvis finnas guidelines som är tydliga och som sätter laget före jaget. Men framförallt behöver det finnas ledare som är förebilder och fysiskt närvarande i organisationen. De är de som kan forma en digital kultur, för kulturen formas inte i strategiska forum utan den formas i en daglig interaktion med människorna på arbetsplatsen. Det innebär att det ställs helt nya krav på ledaren att handleda människor i skarpa lägen utifrån ett känslomässigt mandat som stärker organisationen. Det innebär även att coacha för resultat och sätta gränser för beteenden och kommunikation som inte är acceptabelt på arbetsplatsen.

I bifogad artikeln från Boston Consulting Group (BCG) talas det om tre steg till en digital kultur. Det kan sammanfattas till:

  1. Uttryck med ord den förändring som behöver göras. Vad betyder orden mer specifikt?
  2. Ledare behöver identifiera de nyckelinitiativ som leder till en digital kultur baserat på företagets strategi, mål och syfte.
  3. Identifiera gapet mellan verklig kultur och den önskade kulturen.

Digitaliseringen kommer att förändra vårt sätt att samarbeta och se på oss själva.

En digital kultur behöver stödja den övergripande strategin, det är där som människan kommer in bilden och blir till den avgörande faktorn för att vi ska få en digital kultur.

Det finns enligt artikeln från (BCG) fortfarande ett ”fönster” för att ta organisationen till en digital kultur, men fönstret håller på att stängas. Snart är en digital kultur en självklar förutsättning för att överhuvudtaget kunna konkurrera.

Journey Consulting AB arbetar med att bland annat utveckla en digital kultur för ledningsteam och självorganiserade grupper. Vi arbetar både med öppna ledarprogram och vi arbetar praktiskt vardagsnära i verksamheten för att stödja ett kultskifte.

Behovet av en digital kultur

Digitaliseringen lyckas inte utan en digital kultur!

Anställda behöver idag interagera mer med kunderna och ”sätta sig i kundens skor”. De behöver ständigt vara ”på tå” för kundens behov. Det innebär ett paradigmskifte för vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Digitala företag är så mycket mer än sina digitala produkter, serviceåtagande och kundrelationer. Det är människornas beteende och kommunikation som är en del av kundens upplevelse av företaget. Det är lätt för kunden att jämföra priser, kundbemötande etc på nätet, kulturen blir en avgörande faktor för kundens beslut av leverantör.

En digital kultur innebär mer frihet till de som arbetar längre ut i organisationen. De behöver få ett ökat personligt ansvar, med det följer befogenheter att fatta beslut och handla mer efter eget huvud. Det för med sig mindre av kontroll och direktstyrning. Organisationen behöver därför ”fostras” till en ny kultur som premierar mod och ansvar samt uppmuntrar människor att våga pröva nya vägar. Inte minst ledningarna våra företag har ett stort eget utvecklingsarbete att göra för att få en digital kultur på plats.

(mer…)

Läs mer
Blogg

Senaste blogginläggen

Anställda behöver idag interagera mer med kunderna och ”sätta sig i kundens skor”. De behöver ständigt vara ”på tå” för kundens behov. Det innebär ett paradigmskifte för vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Digitala företag är så mycket mer än sina digitala produkter, serviceåtagande och kundrelationer. Det är människornas beteende och kommunikation som är en… Read More

Continue Reading
Läs Blogg
Vad tycker våra kunder

Vad tycker tidigare deltagare om utbildningen Hållbar Förändring

Under kursen får man möjlighet att stegvis bygga upp sin förståelse för hur och ibland varför man reagerar i samband med förändring, vilket jag tycker är grunden till att förstå hur andra reagerar i förändring.
I den här utbildningen jobbade vi mycket med oss som individer, vad vi bär med oss och vad vi står för när det gäller värderingar och människosyn. Genom att medvetandegöra dina värderingar och arbeta med dessa blir du en bättre ledare – en ledare som är grundad i sina värderingar och är öppen med vad han/hon står för. Transparenta ledare skapar trygghet och är en ledare som människor vill följa.
Jag rekommenderar den här ledarskapsutbildningen eftersom den ser till hela människan. Dessutom får deltagarna stöd i att utveckla verktyg som behövs i en värld som är i ständig förändring.

Tror detta är en del av framtidens ledarskapsprogram!Morgondagens framgångsrika ledare och organisationer måste få en ökad förståelse för ledarskapets kulturpåverkan i organisationen och hur man utför förändringsledarskap baserat på tillit och transparens.
Att ha fått insikt om min egna inre kompassen har gett mig verktyg till att bli en ännu bättre ledare.
Att lära om sig själv på en djupare nivå än många andra kurser, ger en möjlighet till självreflektion med koppling till en teori som är relativt lätt att ta till sig.
Jag kan verkligen rekommendera flera ledare och ledningsteam att gå denna utbildning individuellt eller tillsammans.

Många insikter och mycket bra och effektiva metoder och verktyg som jag kommer att kunna ha med mig i mitt fortsatt arbete.

”att ta fram den inre kompassen, nya tankesätt som kan leda till nya arbetssätt”.

Suverän, rekommenderar den varmt till alla runt mig!
Mycket erfarenhet och professionalitet hos kursledarna var mycket bra och kändes tryggt när man öppnar sig och blottar sig för andra på en mycket personlig nivå. bra feedback övningar i materialet. Känns som jag verkligen lärt mig något som jag kan ta vidare med mig i livet.

Stor eloge till Morgan som tog oss med på denna resa.

Öppen utbildning Hållbar förändring - Malmö

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Skicka mig mer information
%d bloggare gillar detta: