Journey Consulting arbetar med förändringsprocesser i nästan allt vi gör, både i uppdrag hos kund eller i våra öppna utbildningar.

Vi är alla seniora konsulter med stor erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser och med mänsklig utveckling. Vi bygger starka företagskulturer och starka individer som klarar av att möta dagens förändringstryck.

Vi vill inspirera och medverka till en stärkande kultur som ger hållbar organisationer. En kultur som bygger på ett närvarande ledarskap där människor vill vara och som kännetecknas av en förmåga till förnyelse och innovationer.

Filosofin i boken Den inre kompassens makt och den Kollektiva hjärnas kraft genomsyrar hur vi tar oss an och bedriver våra uppdrag.

Vi läger stor vikt i ett närvarande  ledarskap och i att vara en förebild för ett gott ledarskap hos våra kunder.

Projektledning

Hos Journey Consulting finns erfarna projektledare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt. Vi arbetar utifrån etablerade metoder med omfattande kvalitetsfokus, som till exempel agila metoder och Scrum.

Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi erbjuda kompetens inom projektledning inom de flesta branscher.

Vi är vana att leda projekt genom hela utvecklingsprocessen, från förstudie till lansering.

Förändringsledning

Hos Journey Consulting finns erfarna förändringsledare som är vana att ha en nyckelroll i organisationer som vill lyckas med att realisera sina strategier genom omfattande projekt och affärsutveckling.

Våra förändringsledare lägger sitt fokus på kultur- och personalfrågor i förändringen med syfte att väcka människors engagemang och skapa förståelse för förändringar av affärsprocesser, införande av nya system eller omorganisationer.

Interim Management

Hos Journey Consulting finns erfarna ledare med gedigen bakgrund från att varit chefer på olika nivåer inom flera olika branscher.

En interimskonsult bidrar ofta med ny kunskap, omfattande erfarenhet från andra organisationer, hög energinivå och arbetsmoral.

En insats som inte bara löser ett tillfälligt behov utan även skapar värden som består efter att interimskonsulten lämnat företaget.