Vi gör chefer till människor och människor till ledare.

En hållbar förändring förutsätter hållbara människor.

I en hållbar kultur är människan företagets viktigaste konkurrensmedel.

Där finns ledare med humanistiska värderingar som stärker företagets konkurrenskraft.

Dit söker sig människor som vill utvecklas.

Behovet av en digital kultur

Digitaliseringen lyckas inte utan en digital kultur!

Anställda behöver idag interagera mer med kunderna och ”sätta sig i kundens skor”. De behöver ständigt vara ”på tå” för kundens behov. Det innebär ett paradigmskifte för vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Digitala företag är så mycket mer än sina digitala produkter, serviceåtagande och kundrelationer. Det är människornas beteende och kommunikation som är en del av kundens upplevelse av företaget. Det är lätt för kunden att jämföra priser, kundbemötande etc på nätet, kulturen blir en avgörande faktor för kundens beslut av leverantör.

En digital kultur innebär mer frihet till de som arbetar längre ut i organisationen. De behöver få ett ökat personligt ansvar, med det följer befogenheter att fatta beslut och handla mer efter eget huvud. Det för med sig mindre av kontroll och direktstyrning. Organisationen behöver därför ”fostras” till en ny kultur som premierar mod och ansvar samt uppmuntrar människor att våga pröva nya vägar. Inte minst ledningarna våra företag har ett stort eget utvecklingsarbete att göra för att få en digital kultur på plats.

(mer…)

Läs mer
Blogg

Senaste blogginläggen

Anställda behöver idag interagera mer med kunderna och ”sätta sig i kundens skor”. De behöver ständigt vara ”på tå” för kundens behov. Det innebär ett paradigmskifte för vårt sätt att samverka på arbetsplatsen. Digitala företag är så mycket mer än sina digitala produkter, serviceåtagande och kundrelationer. Det är människornas beteende och kommunikation som är en… Read More

Continue Reading
Läs Blogg
Vad tycker våra kunder

Vad tycker tidigare deltagare om utbildningen Hållbar Förändring

Insikten om mig själv och kursen som har gett en ny bas för framtiden.

”Lärt känna värdet av mig själv och våga lita och tro på det jag är och står för.”

Jag hittade min inre kompass, har fått helt nya insikter som kommer att bidra till att utveckla mitt ledarskap.

”Förstå att allt går tillbaka till mig själv. Jag kan inte förändra utan att ha hjärtat med i det jag gör. Värderingar, integritet m.m.”

Dynamiken och tillgivenheten i gruppen gav oerhört mycket. Kursupplägget med olika övningar som tillsammans byggde upp varje modul var insiktsfullt

”Tillit (tillhörighet), konflikt, öppenhet, rädslor, passiva värderingar är mycket bra byggstenar”.

Många insikter och mycket bra och effektiva metoder och verktyg som jag kommer att kunna ha med mig i mitt fortsatt arbete.

”att ta fram den inre kompassen, nya tankesätt som kan leda till nya arbetssätt”.

Öppen utbildning Hållbar förändring - Malmö

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Skicka mig mer information